Your Blog

Included page "clone:happyintexsite" does not exist (create it now)

Blog 1 - 25 Apr 2016 16:37

Tags:

เมื่อไม่นานมานี้ เขาเพิ่งอธิบายผลการตรวจหลังผ่าให้ญาติผู้ตายฟัง แต่ค่าพูดไม่เป็นที่เข้าใจตรงกันเลยเกิดความยุ่งยาก เพราะฝ่ายญาติไม่มืความ เข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับการตัดเนี้อเยื่อไปทำตัวอย่าง พวกเขามีภาพพจน์ฝังใจว่า ตัวอย่างเนื้อเยื่อคือการ โซฟา ราคา ไม่ เกิน 3000 เอาอวัยวะภายในไปแช่ฟอร์มาลินใส่ขวดโหล ทำให้เสีย เวลาเปล่ากับการถามตอบซึ่งไม่ตรงประเด็น สำหรับอันโด ตัวอย่างเนื้อเยื่อเป็น สิ่งที่เหินจนคุ้นเคยพอ ๆ กับปากกาซึ่งเสมียนใช่ในสำนักงาน แต่บุคคลทั่วไปส่วน ใหญ่ย่อมไม่อาจล่วงรู้ถึงขนาด รูปทรง วิธีการทำตัวอย่างเนื้อเยื่อได้ห้าไมใดรับการ อธิบาย อันโดจึงตกลงใจเริ่มเล่าตั้งแต่วิธีทำตัวอย่างเนื้อเยื่อให้ฟัง

“…อีมม…กระบวนการส่วนใหญ่ทำกันในห้องปฏิบัติการน่ะครับ ห้าให้ อธิบายง่าย ๆ ขั้นตอนก็คือ ตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่มีพยาธิสภาพของอาการกด้าม เนื้อหัวใจตาย นัาไปแช่สารฟอร์มาลิน แด้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปฝังใน โซฟา ราคา ไม่ เกิน 5000 พาราฟัน อีกครั้ง พาราฟินก็คือชิ้ผึ้งหั่นเอง จากหั่นเฉือนบาง ๆ จัดวางบนแผ่นสไลด์แห้ว ลอก่ขี้ผึ้งออก ทำการห้อมสี แค่นื้ก็ได้ตัวอย่างเนื้อเยื่อชิ้นมา ขั้นตอนที่เหลือคือ ล่งต่อไปยังห้องวิจัยวิทยาคาสตร์พื้นฐาน รอฟังผลการตรวจเท่าหั่นครับ”
“ห้าให้นึกภาพ ก็คือเอาเนื้อเยื่อเฉือนเป็นแว่นบาง ๆ มาหนึบด้วยแผ่น แห้วสองด้าน อย่างหั่นใช่ไหมคะ” “อี้ม…ทำนองหั่นแหละครับ”
“ทำอย่างหั่นช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายชิ้นหรือคะ”
“ใช่แด้วครับ เราจะห้อมสีเนื้อเยื่อ แล้วสามารถ โซฟา ราคา ถูก ล่องกล้องจุลทรรคนํตรวจ ดูโครงสร้างของเซลสํได้ด้วย” “คุณดูแล้วหรือคะ”ไมชะโงกตัวยื่นมาขางหน้า

“เล้นเลิอดหัวใจด้านซ้ายเกิดการอุดตันบริเวณเหนือแขนงที่แยกไปด้าน หลัง เลือดไม่สามารถไหลไปหล่อเลี้ยงได้ หัวใจ'ของ'รืวจึจึงหยุดเด้น ผมจำได้ว่า เคยอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อวันก่อน เมื่อเอาเนื้อเยื่อที่เฉือนเป็นแว่นมาตรวจดูด้วย กล้อง โซฟา ราคา ไม่ เกิน 2000 จุลทรรศน์จริง ๆ ด้องตกใจ เพราะอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายหั่น ปกติเกิด จากการแข็งตัวของเล้นเลือดแดง คือภายในผนังหลอดเลือดมีไขมันจำพวกคลอ- เรสเตอรอลจับเกาะจนแคบ และอุดตันด้วยลิ่มเลือดซึ่งเกิดจากอะเธอโรมา'ที่แตก สลาย แต่กรณี'ของ'ริวจิ จะเห็นว่าหลอดเลือดเกิดการอุดตันกิจริง แตใมใด้มาจๆแ การแข็งตัวของเส้นเลือด มันแตกต่างกันโดยลิ้นเชิง” “แส้วเพราะอะไรล่ะ”

ไมถามถึงลาเหตุแท้จริงด้วยถ้อยคำลิ้นที่ลุด “เพราะถ้อนเนึ๋อครับ” อันโดตอ
ด้วยถ้อยคำเรียบลิ้นที่สุดเช่นกัน “ท้อนเนึ้อ?”
“ครับ ยังบอกไม่ได้ว่าท้อนเนึ้อนี้เป็นเชลล์เนี้อเยื่อจำเพาะส่วน หรือเนื้อ งอกที่ยังไม่เจริญเติบโต ขาย ชุด โซฟา พร้อม โต๊ะ 3000 แบบหนึ่ง แต่ระหว่างเยื่อบุผิวชั้นในกันชนกลางของเส้น เลือดหัวใจ ปรากฎกลุ่มท้อนเชลล์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนน่ะครับ…สรุปได้ว่า เกิดมีท้อนเนื้ออุดตันหลอดเลือดนั่นเอง” “เหมือนกับเชลล์มะเร็งหริอคะ” - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License