Your Blog

Included page "clone:happyintexsite" does not exist (create it now)

Blog2 - 10 May 2016 11:23

Tags:

เรื่องจ้งีหวะซื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤต ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะเกิดการ “ซื้อล•วนเพราะคิดว่ามันถูกแล้ว คงไม่ตกลงไปอีก” และ”โซฟา 2 ที่นั่ง ราคา 2000 กราฟเทคนิเคิลจะช่วยให้เราพอทราบว่าหุ้นที่เราสนใจ มีการทรงตัวได้แล้วในระดับ ราคาที่ตํ่านานเพียงพอให้เรารู้สีกปลอดสัยในการเข้าซื้อ”
ขึ้นตอนที่สอง (ซึ่งล้นที่จริงควรจะต้องทำเป็นอย่างแรกด้วยซื้า) ก็คือ การวิเคราะห์กิจการโดยใช้ษัเรัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำด้ญที่สุดในการลงทุน แต่เพื่อไม่ให้ลงลึก อ่านยาก และยืดยาว ผมมีข้อสังเกตที่ผมใช้เป็นประจำ แบ่งออกเป็นข้อๆ ด้งนี้ครับ
ข้อที่ 1 กิจการที่จะเข้าลงทุน “หนี้ต้องน้อย” นั่นหมายถึง “ภาระที่น้อย” ผมขออธิบายเรื่องหนี้อีกสักหน่อย คือ ผมเชื่อว่ากิจการบางทีจะรุ่งหรือร่วง บางทีขึ้นอยู่สับจำนวนหนี้เลยทีเดียว กิจการที่มีหนี้มาก หมายความว่าต้องถูกปีบ ให้ทำกำไร เพื่อเอามาจ่ายหนี้ ถ้าไม่ทำใช้หนี้ก็อยู่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่เสียดอกเบี้ย มันทำให้เรามีความนั่นใจ ได้ว่ากิจการนี้มีความทนทานที่จะ “ไม่เละด้วยด้นทุนทางการเงิน” โซฟา 2 ที่นั่ง ไปพร้อมๆสับวิกฤตที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ผมขอยกด้วอย่าง โรงปูนโรงหนึ่งซึ่งเกิดภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยล้นเนื่องมาจากปี 2540 ซึ่งด้วกิจการเองสามารถทำกำไรได้เสมอมา แต่ ขาดทุนหนักทุกปีจากด้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งก็อาจจะเป็นเช่นเดียวสับกิจการโทรคมนาคมบางบริษัทก็ได้ เด้าเรียกว่า “กรรมเก่ามันเยอะ เลยต้องต่อยใช้หนี้” อะไรประมาณนั่น
ข้อที่ 2 เงินสดเยอะ ผมชอบกิจการที่มีเงินสดเยอะ มันทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจ และเชื่อไม๊ว่าในช่วงที่หุ้นตกลงมา ตํ่าที่สุดนั่น หุ้นบางโซฟา 2 ที่นั่ง ปรับนอนได้ ด้วมีล้ตราส่วนเงินสดอยู่ที่ 10 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาหุ้นตกลงมาเหลือ 13 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าทางษัญชีอยู่ที่ 25 บาทต่อหุ้น
ข้อที่ 3 ต้องเป็นกิจการที่มีการรับรู้ผลการขาดทุนจากภาวะวิกฤตไปแล้ว ยกด้'ไอย่างเช่น ถ้าเป็นหุ้นโภคสัณฑ์ ก็ต้องปรับขาดทุนสต๊อกสินค้าไปแล้ว หรือถ้าเป็นหุ้นสถาษันการเงินก็ต้องด้ดหนี้สูญไปแล้ว เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ เรากำล้งจะเข้ไลงทุน ผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปแล้ว และนอกเหนือไปจากนี้ หล้งจากเสร็จสิ้นวิกฤต มักจะมี การสวิงกล้บของโซฟา2ที่นั่งราคาถูก ราคาสินค้าโภคสัณฑ์ต่างๆ บางครํ่งอาจจะเกิดกำไรพิเศษ-จากการปรับสต๊อกภายหล้งอีกด้วย
ข้อที่ 4 เป็นบริษัทที่เป็นผู้น้าในอุตสาหกรรมนั่นๆ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกบริษัทที่เป็นผู้น้า ภายใต้เงื่อนไข จากข้อ 1-3 ข้างด้น มันก็น้าจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด ทำให้วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลดีสับบริษัทก็เป็นได้ เพราะรายเล็กถูกเคลียร์ออกจากตลาดไปหมด ที่ผ่านๆมาก็เห็นบริษัทใหญ่ไปไล่เทคโอเวอร์หรือ “ตบเด็ก” ที่ไม่รอด จากวิกฤตที่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่าเวลาเกิดวิกฤต บริษัทที่อยู่หรือไม่อยู่ในตลาดหล้กทรัพย์ โซฟา 2 ที่นั่ง index ก็เจ็บเหมือนสันหมด - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License